YÖNETİM ANLAYIŞI

   Yönetimin kavramı, verileri bilimsel tekniklerle bilgiye dönüştürmek kararları doğru bilgiye dayalı olarak almak, süreci devamlı izlemek ve gerekli müdahaleleri yaparak, iyileştirmek, hak sahiplerinin çıkarlarını korumak, şeffaflık ve hesap verebilirlik kavramlarının içselleştirilmiş olduğu  Çağdaş Yönetim anlayışını ifade etmektedir

    MİSYON

  • Hizmet vermekte olduğumuz sektörümüzdeki
  • Güveni ve saygınlığı temsil eden inanışımızı sürdürmek;
  • Faaliyetlerini sistem ve süreçlerle bağlamış bir kurum olarak ekip çalışmasını önde tutmak;  
  • Müşterilerin beklentilerini kalite, zaman, maliyet unsurlarını göz önünde bulundurarak tam zamanında başarıyla karşılamayı amaçlamak;


   VİZYON

GALVANİZ KAPLAMA sektöründe Yenilikçi, Girişimci, Lider, koşulsuz çalışan ve müşteri memnuniyetini benimsemiş firma olmak.

    DEĞERLER

  • Dürüstlük
  • Yaratıcılık
  • Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu
  • Güvenilirlik